THE OFFICIAL WEBSITE OF

Barangay Cajel, Municipality of Diffun
Province of Quirino

THE OFFICIAL WEBSITE OF

Barangay Cajel, Municipality of Diffun
Province of Quirino

VISION

Isang mapayapa at maunlad na pamayanan na may pananalig at takot sa Diyos, tumatalima sa batas na umiiral, nagtitiwala sa lakas ng pagkakaisa at kumakalinga sa kalikasan.

MISSION

Maingat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan at mapanatili ang isang mapayapang pamayanan.

GOALS
PHILIPPINE STANDARD TIME